Mangala Sutta

Verse 2

Asevanā ca bālānam
Panditānañ ca sevanā
Pūjā ca pūjanīyānam
Etam mangala muttamam
Not to associate with fools,
to associate with the wise,
and honour those who are worthy of honour;
this is Blessing Supreme.
Meaning
 
Asevanā Not associating; not consorting

bālānam (with the) foolish

panditānam (with the) wise

sevanā associating

pūjā honouring

Pūjanīyānam (neyyanam) those worthy of honour and respect

etam this is

mangalam uttamam the highest blessing